Hoe Gods wil te vinden
Gebed
Zeven stappen tot de troon
Aansporing tot aanbidding
Efeze 1:15-23
Marcus 8
Hemelse vrede, vreugde en overwinning