Een studie van Psalm 60

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende Psalmen:
1. klaagpsalmen
a. individueel gezongen klaagpsalmen 3, 22, 31, 39, 42, 57, 71, 88, 120, 139, 142
b. gemeenschappelijk gebruikte klaagpsalmen 12, 44, 80, 94, 137
2. dankpsalmen
a. gezamenlijke dankpsalmen 65, 67, 75, 107, 124, 136
b. individuele dankpsalmen 18, 30, 32, 34, 40, 66, 92, 116, 118, 138
3. lofpsalmen
a. Schepper van het heelal 8, 19, 104, 148
b. beschermer en weldoener van Israël 66, 100, 111, 114, 149
c. Heer van de geschiedenis 33, 103, 113, 117, 145-147
4. historisch verhalende Psalmen 78, 105, 106, 135, 136
5. Psalmen voor vieringen en verbondsvernieuwing
a. verbondsvernieuwing 50, 81, 89, 132
b. koningspsalmen 2, 18, 20, 21, 45, 72, 101, 110, 144
c. troonsbestijgingspsalmen 24, 29, 47, 93, 95-99
6. wijsheidpsalmen 36, 37, 49, 73, 112, 127, 128, 133
7. vertrouwensliederen 11, 16, 23, 27, 62, 63, 91, 121, 125, 131

Psalm 60 is een combinatie van een klaagpsalm en een wijsheidpsalm, individueel gezongen, maar bedoeld voor Gods volk, de gemeenschap van gelovigen.

Psalm_60.pdf

Aan een overzicht van de indeling in genres wordt gewerkt.