Studie van de Eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen.
1Tess_02.pdf