Om Gods Woord te leren begrijpen en toe te passen heeft een christen geen theologische opleiding nodig, of kennis van Grieks en Hebreeuws. Wel geloven we dat de Here God aan broeders en zusters gaven heeft gegeven ten behoeve van het Lichaam van Christus, die ons helpen moeilijke teksten uit te leggen. Maar het is goed om eerst zelf de Schriften te onderzoeken, voordat een Bijbelcommentaar geraadpleegd wordt. Op deze blogpagina worden twee methoden geschetst die kunnen helpen om de Bijbel beter te leren lezen, te begrijpen en toe te passen. De eerste noemen we hoofdstuksamenvatting, de tweede contextueel lezen. Ze lijken veel op elkaar.
Bij hoofdstuksamenvatting wordt een Bijbelboek per hoofdstuk geanalyseerd en samengevat, waarna een persoonlijke toepassing bedacht wordt.
Contextueel lezen is meer werk, maar aan te bevelen boven hoofdstuksamenvatting. Hier wordt getracht de gedachtegang van de schrijver door een heel Bijbelboek te volgen. Zo proberen we erachter te komen wat de tekst werkelijk betekend moet hebben voor diegenen voor wie deze tekst oorspronkelijk geschreven is. Ook bij contextueel lezen wordt naar de toepassing gezocht, maar die is in principe gelijk aan hoe de oorspronkelijke geadresseerden de boodschap moesten toepassen. Als dat niet kan, kan – met grote voorzichtigheid – gezocht worden naar een ‘vertaling’ van de eigenlijke betekenis naar onze tijd en cultuur. Als bijvoorbeeld Paulus slaven aanspreekt, kan dat niet zonder meer door christenen van hier en nu toegepast worden. De vraag is dan of we misschien wel principes in die tekst kunnen en mogen ‘vertalen’ naar hier en nu. Zo zou men in het voorbeeld van de slaven in sommige gevallen kunnen denken aan werknemers bij een bedrijf. Bij contextueel lezen komen we erachter dat hoofdstukindelingen soms ongelukkig gekozen zijn door de redactie van de uitgevers. Het is de kunst om Bijbelboeken in paragrafen te lezen, in eenheden van gedachten, en daarbij verzen en hoofdstukken te vergeten. Hoofdstuk- en versnummers gebruiken we dan alleen om schematisch de verschillende gedachteblokken aan te geven. Contextueel lezen is gebaseerd op het boek “How To Read the Bible For All Its Worth” van Gordon D. Fee en Douglas Stuart, in het Nederlands verschenen onder de titel “Haal meer uit de Bijbel”. De methode wil niet van christenen amateur-theologen maken, maar Gods Woord leren lezen, begrijpen en toe te passen.

Hoofdstuksammenvatting

Hoofdstuksamenvatting.pdf
Voorbeeld 1: 1 Johannes 1
Voorbeeld 2: Genesis 17

Contextueel lezen

Contextueel_lezen_toepassing.pdf
Voorbeeld 1: brieven – 1 Tessalonicenzen
Voorbeeld 2: Psalmen – Psalm 60